Granica Nowej Huty i Krakowa

Nowa Huta, nazywana najmłodszą siostrą Krakowa, od początku budziła liczne kontrowersje. Miejscowa ludność przyjęła decyzję o rozpoczęciu wielkiego przedsięwzięcia z rozgoryczeniem i złością. Realizacja planu oznaczała liczne wywłaszczenia ziemi, która często uprawiana była od wielu pokoleń. Dodatkowo, uprzywilejowana pozycja nowej dzielnicy i jej gwałtowny rozwój, był dużym obciążeniem dla Krakowa. Mimo utrzymującego się konfliktu między władzami Huty a władzami miasta, 1 stycznia 1951 r. Nowa Huta została przyłączona do Krakowa na prawach jednej z sześciu dzielnic. W Parku Lotników do dzisiaj znajdziemy pamiątkę po ówczesnej umownej granicy między Krakowem a Nową Hutą.

Herb Krakowa oraz znak powitalny symbolizujący Hutę Lenina znajdował się w Parku Lotników przy alei Jana Pawła II (wtedy była to aleja Planu 6-letniego). Nadal możemy w tym miejscu znaleźć pamiątkę po tych symbolach – zaraz przed zakrętem w ulicę Markiewicza znajduje się postument, na którym umieszczone były powitalne znaki.

Granica Nowej Huty i Krakowa
Granica Nowej Huty i Krakowa.
Granica Nowej Huty postument
Postument w Parku Lotników.

Co ciekawe, jeśli popatrzeć po miastach znajdujących się w byłych krajach Związku Radzieckiego, znajdziemy podobne znaki, którymi witano przyjezdnych. Poniżej przykład z miasta Prypeć.

Znak powitalny Prypeć
Autor: Kulmalukko, źródło: Wikimedia Commons.

Tutaj znajdziecie jeszcze więcej znaków powitalnych, które znajdowały się przy wejściach do miast i miasteczek w całej Federacji Rosyjskiej.

Skomentuj